വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഇനിമുതല്‍ ഫോണ്‍ ഇല്ലാതെ നാലു
കമ്പ്യൂട്ടറുകളില്‍ വരെ ഉപയോഗിക്കാം. പുതിയ ബീറ്റാ വെര്‍ഷനിലാണ് ഈ സൗകര്യമുള്ളത്. അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത മള്‍ട്ടി ഡിവൈസ് വെര്‍ഷന്‍ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ടെസ്റ്റ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം, പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ലോകം മുഴുവന്‍ ലഭ്യമാക്കും.
‘പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് വരുന്നതോടെ, ഫോണിന് പുറമേ, നാല് ഡിവൈസുകളില്‍ ഒരേസമയം വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഫോണ്‍ ബാറ്ററി തീര്‍ന്നാലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും’- വാട്‌സ്‌ആപ്പ് മേധാവി വില്‍ കാച്ച്‌കാര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കി.
ഫോണുകളില്‍ ലഭിക്കുന്ന അതേ സുരക്ഷയോടെ, എന്റ്-ടു-എന്റ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പുതിയ വെര്‍ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.